top of page
SSL/HTTPS zabezpečení

Instalace SSL/HTTPS certifikátu

Instalace SSL certifikátu: Důležitý krok k ochraně vašich webových stránek

Jak zabezpečit svou webovou stránku výkonným SSL/HTTPS certifikátem

Co je SSL a proč je důležité mít SSL certifikát na svých webových stránkách?

Zabezpečení vašich webových stránek by mělo být na prvním místě. SSL certifikát vám poskytuje důvěryhodné a bezpečné připojení mezi serverem a uživatelem, který vaše stránky navštěvuje. To znamená, že informace, které vaši návštěvníci zadávají na vašich stránkách, jsou šifrovány a chráněny před zneužitím. Navíc, pokud vaše stránky nemají SSL certifikát, mohou být návštěvníci varováni, že vaše stránky nejsou bezpečné a to může odradit potenciální zákazníky.

Proč mít SSL/HTTPS certifikát

  • Zabezpečení datového přenosu: SSL/HTTPS certifikát zajišťuje šifrování přenosu dat mezi webovým serverem a prohlížečem uživatele. Tím pádem je snížena pravděpodobnost, že útočník ukradne citlivá data přenášená přes internet, jako jsou například hesla nebo platební údaje.

  • Vylepšené SEO: Vyhledávače preferují webové stránky s SSL/HTTPS certifikátem, což může mít vliv na pozici stránky ve výsledcích vyhledávání. To znamená, že pokud máte certifikát, je pravděpodobnější, že vaše stránka bude vidět více lidí.

  • Důvěryhodnost: SSL/HTTPS certifikát vzbuzuje důvěru u návštěvníků, kteří si jsou vědomi, že jsou na bezpečné a ověřené stránce. To může vést k vyšší konverzi návštěvníků na zákazníky.

  • Ochrana před phishingem: SSL/HTTPS certifikát pomáhá chránit uživatele před phishingovými útoky, kdy se útočník vydává za legitimní webovou stránku s cílem získat citlivé informace od uživatele.

  • Budoucnost webu: V současné době SSL/HTTPS certifikát stále více nabývá na důležitosti a v budoucnu bude pravděpodobně ještě důležitější. Je tedy vhodné být krok před ostatními a zajistit si bezpečné a důvěryhodné webové stránky již dnes.

SSL protokol

Případová studie - příklad jak služba funguje

Firma XYZ provozovala malou webovou stránku, která zobrazovala informace o jejich službách a nabídkách. Po několika měsících fungování stránky si firma uvědomila, že stránka nemá nainstalovaný SSL/HTTPS certifikát, což by mohlo odradit návštěvníky od poskytování osobních údajů, jako jsou například kontaktní údaje pro zákaznický servis.

Firma XYZ se rozhodla kontaktovat All in Web Service, aby pomohli s instalací SSL/HTTPS certifikátu na webové stránce.

All in Web Service provedli následující kroky:

  1. Analýza stávajícího stavu: All in Web Service provedli kontrolu a analýzu současného stavu webové stránky, včetně použitých technologií a vlastností.

  2. Výběr správného SSL/HTTPS certifikátu: All in Web Service poradili firmě XYZ s výběrem správného SSL/HTTPS certifikátu v závislosti na velikosti webové stránky a potřebách firmy.

  3. Instalace a konfigurace certifikátu: All in Web Service provedli instalaci a konfiguraci certifikátu na webové stránce.

  4. Ověření funkčnosti: All in Web Service provedli testování a ověření, zda je SSL/HTTPS certifikát nyní správně nainstalován a funguje.

Díky instalaci SSL/HTTPS certifikátu firma XYZ nyní může nabízet svým zákazníkům větší míru ochrany jejich osobních údajů. Kromě toho jim SSL/HTTPS certifikát také pomáhá zlepšit důvěryhodnost a autoritu jejich webové stránky v očích návštěvníků a vyhledávačů.

bottom of page